Bankowe konta

W dzisiejszych czasach niemal każdy dorosły człowiek dysponuje swoim kontem bankowym, które jest niezbędne do codziennego funkcjonowania.
Posiadanie konta pozwala nam na bezpieczne przechowywanie pieniędzy, trzymanie gotówki w domu obecnie nie jest zbyt rozsądne. Poza tym większość pracodawców dostarcza pracownikom wypłatę właśnie za pomocą kont bankowych. Comiesięczny przelew to bardzo wygodny sposób na rozliczanie się z personelem, niektórzy pracodawcy narzucają wręcz bank, w którym należy otworzyć rachunek, choć w dzisiejszych czasach takie postępowanie jest coraz rzadziej spotykane. Warto wspomnieć również o tym, że dzięki kartom bankomatowym zgromadzone na koncie pieniądze możemy podjąć niemal w każdej chwili. Obecnie liczba bankomatów zwiększa się z roku na rok, coraz częściej powstają również urządzenia za pomocą których możliwe jest wypłacanie pieniędzy bez względu na to, w jakim banku mamy założony rachunek. Korzystając z bankomatów warto jednak zwracać uwagę na oznaczenia, bowiem większość placówek nie pozwala klientom na bezpłatne wypłaty ze wszystkich urządzeń. Za pomocą karty możemy płacić również w sklepach, większość z nich oferuje bowiem swoim klientom terminale. Dzięki internetowym systemom bankowym kontem można zarządzać z domu, logując się na specjalnej stronie. Opłacanie rachunków i dokonywanie przelewów w wielu przypadkach jest darmowe, zanim jednak zabierzemy się za zarządzanie naszymi pieniędzmi warto przyjrzeć się tabeli opłat. Konto bankowe pozwala nam racjonalnie zarządzać budżetem, z drugiej jednak strony nie trzymając gotówki w ręku nie mamy poczucia, że ubywa nam pieniędzy. Wirtualne zakupy czy też korzystanie z karty płatniczej sprawia, że trudno jest zapanować nad wydatkami, materialne rzecz ujmując nic bowiem nie tracimy.
Konta bankowe to bardzo wygodny sposób na przechowywanie pieniędzy oraz zarządzanie nimi. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez otwartego rachunku.

Tagi , , , ,
read more

Co jest w ofercie banku?

Każdy bank ma inną ofertę, jednak produkty finansowe sprzedawane we wszystkich bankach są mniej więcej takie same. Wśród nich należy wyróżnić kilka klas: produkty ogólne, oszczędnościowe, inwestycyjne oraz usługi dodatkowe, a także różne formy pożyczek i kredytów.
Do produktów ogólnych zalicza się konta bankowe, czyli popularne ROR-y. Ich oprocentowanie jest z reguły bliskie zeru, służą one do prostych operacji finansowych i mogą być powiązane mniej lub bardziej ściśle z innymi produktami.
Produkty oszczędnościowe to przede wszystkim klasyczne depozyty terminowe, zwane w skrócie lokatami oraz konta oszczędnościowe. Ich oprocentowanie jest w przybliżeniu równe wysokości inflacji, choć zdarzają się przykłady takich banków, gdzie jest ono dwukrotnie niższe, albo dwa-trzy razy wyższe od stopy inflacji ogłaszanej przez GUS. Na produktach oszczędnościowych z zasady nie zarabia się, a jedynie chroni swoje oszczędności przed stratą wartości.
Trzecia klasa, produktów inwestycyjnych, jest w różnych bankach w różnym stopniu rozbudowana. Z produktów własnych banku są to niemal wyłącznie produkty strukturyzowane, jednak w praktyce prawie każdy bank współpracuje z biurem maklerskim i towarzystwem funduszy inwestycyjnych, pośrednicząc w sprzedaży ich usług, stąd omówię to na równi z produktami bankowymi.
Jeśli chodzi o ofertę kredytową, ta jest bardzo rozbudowana, jednak w każdym z banków reprezentowana w stopniu umiarkowanym. Nawet banki kredytowe nie mają w swojej ofercie często wszystkich typów kredytów, co wynika z ich własnej polityki usługowej.
Wszystkie produkty bankowe można ze sobą łączyć w wygodne pakiety, a dzięki różnym procedurom możliwe jest także sprawne współdziałanie produktów i usług bankowych pochodzących od różnych dostawców, choć są w tym pewne ograniczenia, a czym napiszę w jednym z artykułów szczegółowych. Postaram się, aby ten cykl artykułów przybliżył każdemu charakterystykę tych najbardziej znanych produktów finansowych, z których każdy może korzystać w trosce o dobro własnego budżetu. Pamiętać jednak należy, że przytaczane przeze mnie przykłady mają charakter poglądowy i zawsze trzeba sprawdzić informacje w odniesieniu do konkretnego produktu.

Tagi , , , , ,
read more

Konta bankowe

Konta bankowe to najstarsze produkty bankowe. Idea jest prosta: zamiast trzymać pieniądze w domu, schowane w szufladzie czy przysłowiowej skarpecie, wpłacamy je na konto. Oczywiście rzeczywistość nie jest taka prosta. W praktyce niemal jedna trzecia pieniędzy na kontach fizycznie nie istnieje. Zjawisko to nazywa się kreacją pieniądza i bierze się stąd, że nasze, fizycznie istniejące pieniądze, pożycza się w formie kredytów innym- oni dostają fizyczny pieniądz, my zaś mamy tylko deklarację banku, że taką a taką kwotę możemy wypłacić. Dopóki system bankowy działa jak należy, jest to całkowicie bezpieczne. O tym, co się dzieje, kiedy system zaczyna szwankować, niech świadczą wydarzenia w USA w 2008 i w Grecji w 2011 roku. Nadal jednak konto bankowe jest bezpieczniejsze niż szuflada, jednak konta osobiste mają wady.
Najpoważniejszą jest oprocentowanie, a raczej jego brak. Nawet jeśli według banku ROR jest oprocentowany, realnie oprocentowanie to nie ma żadnego znaczenia. Nawet gdyby wynosiło 0,1% (to mniej przynajmniej 10 razy więcej niż można spotkać) i tak miałoby się nijak do inflacji (przyjmijmy, że wynoszącej około 4 procent). W praktyce większość banków już się rozstała z tą fikcją i przyznaje, że ROR nie jest oprocentowany.
Jednak korzystanie z kont ma zalety: przede wszystkim możemy prowadzić wygodne i bezpieczne transakcje bezgotówkowe- przelewy lub płatności kartami płaskimi wydanymi do konta. Karta płaska to inne określenie karty płatniczej niekredytowej. Dzięki temu możemy bez wychodzenia z domu zrobić opłaty, kupować w sieci, pożyczać od banku pieniądze, przesyłać je znajomym.
Depozyty bankowe są gwarantowane ze specjalnego funduszy prowadzonego przez NBP, a uzupełnianego przez banki. Nie jest bowiem tak, że nasze pieniądze w ogóle nie przynoszą zysku. Musimy wyraźnie oddzielić nasz zysk od zysku banku. Nasze depozyty bank bowiem inwestuje. Finansuje z tego swoją działalność i rozwój, a także częściowo pokrywać może straty na innych inwestycjach (aby na przykład zapewnić zysk z lokat). Dla nas jednak, jeśli posiadamy wyłącznie rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, nie zostaje z tego nawet grosz i jeśli chcemy skorzystać z możliwości zarabiania, powinniśmy skorzystać z innych produktów bankowych.

Tagi , , , ,
read more

Konta oszczędnościowe

Mniej więcej wtedy, kiedy ROR-y straciły oprocentowanie, banki zaoferowały swoim klientom inne produkty- konta oszczędnościowe. Ich różnorodność jest duża, ale omówię tu tylko dwa najpopularniejsze modele. Pierwszy bardziej przypomina zwykłe konto, drugi trochę zbliża się w stronę lokaty, aczkolwiek też nie do końca.
Na początek rzecz najważniejsza: konta oszczędnościowe zawsze, tak samo, jak w przypadku lokat, gwarantują osiągnięcie zysku. Jest to jednak zysk nieznaczny, w wielu bankach nie dociera do progu wyznaczonego wartością inflacji, natomiast prawie zawsze pozostaje niższy od przeciętnego oprocentowania lokaty. Na tym podobieństwa się kończą, a zaczynają różnice.
Model pierwszy bardziej akcentuje użyteczność konta oszczędnościowego jako konta per se. Oznacza to, że możemy na nie nie tylko wpłacać pieniądze w dowolnym momencie, ale także wypłacać dowolne kwoty bez utraty odsetek ani bez pobrania dodatkowych opłat. Zazwyczaj bowiem oprocentowana jest już kwota 1 gorsza, jedynie nieliczne banki utrzymały nieco bezsensowną formułę konta oszczędnościowego, które oprocentowane jest tylko dla kwot powyżej pewnego progu. Drugi model umożliwia wprawdzie dowolne wpłaty, ale ogranicza liczbę bezpłatnych wypłat, zazwyczaj do jednej w miesiącu. Oznacza to, że każdy kolejny przelew z konta oszczędnościowego kosztuje nas określona kwotę. Wprawdzie nie tracimy wypracowanych odsetek (kapitalizacja zazwyczaj jest zresztą miesięczna względem kwoty na ostatni dzień przed kapitalizacją), ale przy kilku takich przelewach możemy nawet zamknąć miesiąc pod kreską.
Oczywiście, gdyby oprocentowanie obu modeli było identyczne, nikt nie korzystałby z drugiego modelu. Dlatego jest on premiowany wyższym zyskiem. W jednym z banków konto oszczędnościowe w zgodzie z kryteriami pierwszego modelu daje zysk 1,5% w skali roku, a konto w drugim modelu nieco ponad 3%. Zysk jest więc, tak czy siak, niezbyt imponujący, natomiast różnica pomiędzy dwoma modelami- znaczna. Przewagą w stosunku do lokaty jest (zazwyczaj) brak minimalnej wpłaty i elastyczny horyzont czasowy- nie ma daty zapadalności takiego konta, można je prowadzić latami, albo zamknąć tak samo, jak inne konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową (30 dni).

Tagi , , ,
read more